Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” 36/15 i 39/18)