Javne površine

Pretraži dokumente


Godina:
Tip:
Javni_natjecaj_20.5.24..docx
Prilog 1. Zahtjev za potvrdu o nepostojanju duga prema Opcini Omisalj.docx
Prilog 2. Izjava za umanjenje cijene - ug. terase.docx
Javni_natjecaj_a4.docx
Neaktivno
Prilog 1. Zahtjev za potvrdu o nepostojanju duga prema Opcini Omisalj.docx
Neaktivno
Prilog 2. Izjava za umanjenje cijene - ug. terase.docx
Neaktivno
DOPUNA Javnog natjecaja.docx
Neaktivno
Javni natječaj 23_1_24.docx
Neaktivno
Prilog 1. Zahtjev za potvrdu o nepostojanju duga prema Opcini Omisalj.docx
Neaktivno
Prilog 2. Izjava za umanjenje cijene - ug. terase.docx
Neaktivno
02. Javni poziv A4 - natječaj jp 6_11_23.docx
Aktivno
Prilog 1. - Zahtjev o nepostojanju duga_jp.docx
Aktivno
Javni natječaj
Prilog 1. Zahtjev o nepostojanju duga
Prilog 2. Izjava za umanjenje cijene
Javni natječaj za zakup javnih površina2.docx
Prilog 1. Zahtjev o nepostojanju duga - JP.docx
Prilog 2. Izjava za umanjenje cijene - ug. terase.docx
Prilog 1. Zahtjev o nepostojanju duga - JP.docx
Javni natječaj 1_3_23.doc
Javni natječaj 31_1_23.docx
Prilog 1. Zahtjev o nepostojanju duga - JP.docx
Prilog 2. Izjava za umanjenje cijene - ug. terase.docx
Javni poziv - natječaj javna površina 31-10-2022.docx
Prilog 1. - Zahtjev o nepostojanju duga_jp.docx
Javni natječaj JP 31-05-2022.docx
Prilog 1. Zahtjev o nepostojanju duga - JP.docx
Prilog 2. Izjava za umanjenje cijene - ug. terase.docx
Javni natječaj JP 20-04-2022.docx
Prilog 1. Zahtjev o nepostojanju duga - JP.docx
Prilog 2. Izjava za umanjenje cijene - ug. terase.docx
Javni natječaj JP 31-01-2022.docx
Prilog 1. Zahtjev o nepostojanju duga - JP.docx
Prilog 2. Izjava za umanjenje cijene - ug. terase.docx
Javni natječaj JP 26-11-2021.docx
Prilog 1. Obrazac Zahtjeva o nepostojanju duga - zakup JP.docx
Javni natječaj JP 22-11-2021.docx
Prilog 1. Obrazac Zahtjeva o nepostojanju duga - zakup JP.docx
Javni natječaj JP 16-06-2021..docx
Zahtjev o nepostojanju duga - JP.docx
Izjava za umanjenje cijene - ug. terase.docx
Javni natječaj JP 26-05-2021..docx
Zahtjev o nepostojanju duga - JP.docx
Izjava za umanjenje cijene - ug. terase.docx
Javni natječaj JP 03-05-2021.docx
Zahtjev o nepostojanju duga - JP.docx
Izjava za umanjenje cijene - ug. terase.docx
Javni natječaj JP 10-02-2021.docx
Zahtjev o nepostojanju duga - JP.docx
Izjava za umanjenje cijene - ug. terase.docx