Sufinanciranje obnove fasada

Pretraži dokumente


Godina:
Tip:
Javni poziv - sufinanciranje obnove fasada 2024.docx
Prilog 1. Obuhvat Omišalj.pdf
Prilog 2. Obuhvat Njivice.pdf
Prilog 3. Zahtjev za sufinanciranje.docx
Prilog 4. Izjava o osiguranju vlastitih sredstava.docx
Prilog 5. Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga.docx
Prilog 6. Zahtjev za isplatu sufinanciranja.docx
Javni poziv - fasade.docx
Prilog 1. Obuhvat Omišalj.pdf
Prilog 2. Obuhvat Njivice.pdf
Prilog 3. Zahtjev za sufinanciranje.docx
Prilog 4. Izjava o osiguranju vlastitih sredstava.docx
Prilog 5. Zahtjev za potvrdu o nepostojanju duga.docx
Prilog 6. Zahtjev za isplatu sufinanciranja.docx
Javni poziv - fasade 2022.docx
Prilog 1. Obuhvat Omišalj.pdf
Prilog 2. Obuhvat Njivice.pdf
Prilog 3. Obrazac - Zahtjev za sufinanciranje.docx
Prilog 4. Izjava o osiguranju vlastitih sredstava.docx
Prilog 5. Zahtjev za potvrdu o nepostojanju duga.docx
Prilog 6. Zahtjev za isplatu sufinanciranja.docx
Prilog 7. Odluka o sufinanciranju fasada 2022.docx
Javni poziv - fasade 2021.docx
Zahtjev za sufinanciranje - fasade 2021..docx
Izjava o osiguranju vlastitih sredstava - fasade 2021..docx
Zahtjev za potvrdu o nepostojanju duga.docx
Zahtjev za isplatu sredstava - fasade 2021..docx