Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove

U Odsjeku za društvene djelatnosti i opće poslove obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi:

 • praćenje rada dječjih vrtića i osnovne škole na području općine Omišalj,
 • provedba natječaja za stipendiranje učenika i studenata, te polaznika poslijediplomskih studija,
 • provedba postupka za dodjelu nagrada Općine Omišalj,
 • sudjelovanje u organizaciji kulturno-umjetničkih i zabavnih priredbi, izložbi i ostalih manifestacija te praćenje rada udruga iz tog područja,
 • sudjelovanje u izdavanju općinskog glasila i ostalih tiskovina i promotivnih materijala koje financira Općina Omišalj,
 • njegovanje tradicijske baštine i poticanje i promicanje amaterskog stvaralaštva u kulturi te promicanje kulturnih vrijednosti i umjetničkih dosega općine Omišalj, otoka Krka i Hrvatske putem međuopćinske i međunarodne suradnje,
 • organiziranje kulturnih skupova, savjetovanja, radionica, kolonija, predavanja, seminara i tribina,
 • protokolarni i drugi prateći poslovi za Općinskog načelnika, njegovog zamjenika i predsjednika Općinskog vijeća,
 • edukacija i približavanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija korisnicima – stanovnicima općine Omišalj te promicanje održivog razvoja i kulture življenja kao kulture u najširem smislu,
 • upravljanje objektima za kulturne priredbe,
 • sudjelovanje u organizaciji sportskih priredbi i praćenje rada sportskih udruga te gospodarenje sportskim objektima,
 • imovinsko - pravni poslovi (prodaja nekretnina, zakup poslovnih prostora i javnih površina i dr.),
 • opći, pravni i kadrovski poslovi (rad Općinskog vijeća, radnih tijela, izrada nacrta općih i drugih akata, poslovi javne nabave, poslovi pružanja pravne pomoći, uredsko poslovanje, zaštita i čuvanje arhivskog gradiva i dr.),
 • poslovi iz područja socijalne skrbi (izrada nacrta programa javnih potreba, provodba programa i izrada izvješća o izvršenju programa, obrada prava korisnika u području socijalne skrbi i dr.),
 • administrativni poslovi i poslovi prijemnog ureda.

Voditeljica Odsjeka
Jelena Bigović
Tel: +385 (0)51 661 970
E-mail: jelena.bigovic@omisalj.hr

Savjetnica za pravne poslove

Tel: +385 (0)51 661 971
E-mail: @omisalj.hr

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
Irena Veljačić
Tel: +385 (0)51 661 978
E-mail: irena.veljacic@omisalj.hr

Administrativna referentica
Mirela Đunđek
Tel: +385 (0)51 661 970
E-mail: mirela.dundek@omisalj.hr

Posljednje objave iz kategorije
Pročelnica Upravnog odjela.jpg

Pročelnica Upravnog odjela

Odsjek za proračun i financije.jpg

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.jpg

Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove .jpg

Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove