Svjetlovodna mreža otoka Krka

fotografija optičkog kabela

Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije (engl. Next Generation Access - NGA) u tzv. NGA bijelim područjima svih 7 jedinica lokalne samouprave na otoku Krku: gradu Krku i općinama Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik. NGA bijela područja obuhvaćaju dijelove otoka Krka u kojima nije dostupan pristup internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s, ili pristup internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s neće biti dostupan prije kraja 2023.

Razdoblje provedbe projekta je od 1.10.2014. do 31.10.2023.

Nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacija, ili NGA mreža, naziv je za suvremenu komunikacijsku mrežu izgrađenu od svjetlovodnih niti i kabela. Svjetlovodna mreža je vrsta NGA mreže u kojoj su svjetlovodne niti i kabeli položeni do krajnjih korisnika. Svjetlovodna mreža omogućava brzi pristup internetu za sve krajnje korisnike spojene na mrežu, s brzinama od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s), pa do nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s) i više.

Svjetlovodna mreža predstavlja osnovni infrastrukturni preduvjet za povećanje intenziteta i kvalitete korištenja suvremenih usluga i aplikacija temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) kod svih kategorija krajnjih korisnika (kućanstava, poslovnih korisnika i javnih korisnika). Projektom se osiguravaju preduvjeti za daljnji društveni i gospodarski razvoj otoka Krka, odnosno punu uključenost otoka Krka u sve tokove suvremenog globaliziranog digitalnog svijeta.

Cilj projekta je da se do kraja 2023. svjetlovodna mreža položi do ukupno 12.223 korisnika u NGA bijelim područjima na otoku.

Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (skraćeno ONP). ONP je programa državnih potpora namijenjenih razvoju infrastrukture širokopojasne infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Izvor državnih potpora u ONP-u su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Vrijednost projekta iznosi 79.460.650,68 kn, a iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 57.619.737,71 kn. Razliku između dodijeljenog iznosa bespovratnih sredstava i vrijednosti projekta zajednički će osigurati sve jedinice lokalne samouprave na otoku Krku.

Sve informacije o projektu dostupne su ovdje.

Informativni letak

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/prikaz šetnice iz projekta

Rekonstrukcija obalne šetnice - šetalište Antuna Koste u Njivicama

https://admin.omisalj.hr/prikaz parka iz projekta, tlocrt

Uređenje parka u Njivicama ("Plava terasa")

https://admin.omisalj.hr/fotografija optičkog kabela

Svjetlovodna mreža otoka Krka

https://admin.omisalj.hr/parkiralište Pod orišina.jpg

Parkiralište Pod orišina