Projekt prekogranične suradnje iz Programa Interreg VI-A Italija - Hrvatska 2021.-2027.- ARCHAEODIGIT

Logo Archaeodigit

Naziv projekta: ARCHAEODIGIT (ARCHAEOlogical DIGITal paths for an inclusive and sustainable tourism)
Ukupan proračun projekta: 2.418.585,20 €
Ukupno Općina Omišalj: 288.059,60€
Iznos sufinanciranja (80%): 230.447,68 €
Vlastita sredstva (20%): 57.611,92 €
Vrijeme provedbe projekta: 01.02.2024. - 31.07.2026.g.
Vodeći partner: Općina Macerata (IT)
Projektni partneri: Općina Omišalj (HR), Arheološki park Sepino (IT), Grad Kaštela (HR), ETT S.p.a. (IT), Sveučilište u Macerati (IT), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (HR), Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora (IT).

U projekt su uključena četiri arheološka pilot područja: arheološki lokalitet Fulfinum-Mirine (Općina Omišalj), zatim podvodni lokalitet Trstenik (Grad Kaštela), arheološki park Sepino (Italija) te arheološko nalazište Helvia Ricina (Macerata, Italija).

Opis projekta:
Hrvatska i Italija obiluju arheološkim nalazištima neprocjenjive povijesne i kulturne vrijednosti. U obje zemlje ovo naslijeđe povezuje izniman potencijal za stvaranje značajnih turističkih tokova, koji se ne iskorištava dovoljno. Naime, trenutni načini očuvanja i valorizacije privlače prvenstveno ljubitelje arheologije i školske razrede, isključujući tako mnoge kategorije potencijalnih posjetitelja. Ovim projektom će se odgovoriti na potrebu modernizacije dosadašnjih praksi upravljanja izradom inovativne i učinkovite metodologije očuvanja, interpretacije i valorizacije arheoloških područja. Metodologija predviđa integriranu strategiju – koja uključuje sve dionike iz teritorijalnog turističkog ekosustava – za privlačenje novih posjetitelja: internetska promocija itinerera izvan sezone s interaktivnim izložbama i aplikacijama na licu mjesta; korištenje privlačnih interaktivnih i uranjajućih tehnologija (npr. VR, AR); stvaranje digitalne kulturne staze koja kombinira arheološka dobra s nematerijalnom baštinom i turističkim informacijama.
Projekt također predviđa aktivnosti koje će (budućim) kulturnim i turističkim operaterima pružiti napredne vještine potrebne za učinkovito korištenje metodologije i drugih glavnih rezultata projekta (digitalna platforma i zajednička strategija).

Pristup prekogranične suradnje i zajedničkog stvaranja osigurava neposrednu primjenjivost i repliciranje rezultata na drugim teritorijima.
Usvajanje nove Metodologije dovesti će do rasta posjetitelja arheoloških područja, potičući prekogranične arheološke itinerare, pridonoseći tako:

  1. jačanju konkurentnosti i otpornosti turističkog sektora;
  2. održavanju oporavka od pandemije;
  3. ublažavanju visokog sezonskog pritiska koji karakterizira obalna turistička područja, preusmjeravanjem turističkih tokova u susjedna područja u unutrašnjosti i/ili promicanjem itinerera izvan sezone.

„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Omišalj“

(https://www.italy-croatia.eu/web/archaeodigit)

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/Logo Archaeodigit

Projekt prekogranične suradnje iz Programa Interreg VI-A Italija - Hrvatska 2021.-2027.- ARCHAEODIGIT

https://admin.omisalj.hr/prikaz šetnice iz projekta

Rekonstrukcija obalne šetnice - šetalište Antuna Koste u Njivicama

https://admin.omisalj.hr/prikaz parka iz projekta, tlocrt

Uređenje parka u Njivicama ("Plava terasa")

https://admin.omisalj.hr/fotografija optičkog kabela

Svjetlovodna mreža otoka Krka