Pristupačnost

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNE STRANICE – Općina Omišalj

Izjava o pristupačnosti

Općina Omišalj nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Omišalj koje se nalazi na adresi https://omisalj.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Općine Omišalj djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog neusklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom iz sljedećih razloga:

 • zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • neke pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
 • Postoji jedan video sadržaj koji se sam pokreće bez interakcije korisnika
 • Ponekad nisu pružene ekvivalentne alternative slušnom i vizualnom sadržaju

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Omišalj je provela korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja u maksimalnoj mogućoj mjeri.

 • svaku objavljenu fotografiju poprati „alt tag“ s opisom sadržaja fotografije
 • Osigurano je da se stranice s novim tehnologijama elegantno transformiraju
 • Osigurana je izravna dostupnost ugrađenih korisničkih sučelja
 • Korištene su W3C tehnologije i smjernice
 • Navedene su informacije o kontekstu i orijentaciji
 • Osigurani su jasni navigacijski mehanizmi
 • Osigurano je da su dokumenti jasni i jednostavni
 • Stvoren je sadržaj koji se može predstaviti na različite načine (na primjer jednostavniji izgled) bez gubitka podataka ili strukture.
 • Korisnicima je osigurano dovoljno vremena za čitanje i upotrebu sadržaja.
 • Sadržaj je dizajniran na način za koji je poznato da ne uzrokuje napadaje.
 • kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
 • svi animirani dijelovi stranice mogu se zaustaviti prelaskom pokazivača miša ili odabirom za tog namijenjenom gumba
 • stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
 • na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
 • stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
 • na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
 • zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije
 • boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv

Mrežne stranice Općine Omišalj optimizirane su za novije generacije internet preglednika:

 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Microsoft Edge

Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 30. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene
Općine Omišalj.

Općina Omišalj će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva
Općina Omišalj možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete poslati uputiti u pisarnicu Općine Omišalj  na kontakt:

 • elektroničkom poštom: info@omisalj.hr
 • poštom na adresu: Općinu Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj

Općina Omišalj dužna je na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela
javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.


U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: 
pristupacnost@pristupinfo.hr.