Događanja

Projekt "Jadran" - Odvodnja Njivice

Izgradnja kanalizacijskog sustava jedan je od najzahtjevnijih i najskupljih projekata Općine Omišalj. U ... više

Projekt "Jadran" - Odvodnja Njivice

Obavijesti

Obavijest od PP Krk

Obavijest od PP Krk

15. 04. 2015.

 O B A V I J E S T             Dana 22. travnja 2015. godine prijenosni šalter s opremom za obavljanje upravnih poslova u vremenu od 09,00 do 14,00 sati nalaziti će se na području Općine Omišalj, u prostorijama stambenog objekta na ... više

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Omišalj

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Omišalj

31. 03. 2015.

Općina Omišalj objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj na rok od pet godina, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 31.03.2015.godine, Broj objave: 2015/S 01K-0013671. Rok za dostavu ... više

Natječaj - PESJA NAUTIKA d.o.o.

Natječaj - PESJA NAUTIKA d.o.o.

24. 03. 2015.

Na temelju članka 20. Izjave o osnivanju društva PESJA NAUTIKA d.o.o. Omišalj i Odluke direktora društva PESJA NAUTIKA d.o.o. od 24. ožujka 2015. godine, direktor društva PESJA NAUTIKA d.o.o. raspisuje   NATJEČAJ   za prijam u radni odnos radnika na ... više

GLASNIK 98

GLASNIK 98

24. 03. 2015.

Dostupan Vam je novi broj Glasnika za ožujak 2015. na web stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr/hr/23/glasnik-opcine-omisalj više

Arhiva obavijesti
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije