Provedbeni program Općine Omišalj za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine

Posljednje objave iz kategorije
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj za razdoblje od 2021. do 2025. godine.jpg

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Provedbeni program Općine Omišalj za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine.jpg

Provedbeni program Općine Omišalj za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine