Sjednice Općinskog Vijeća

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća najmanje jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češće.
Najava održavanja sjednice objavljuje se na oglasnim pločama u naselju Omišalj i Njivice te na službenim web stranicama Općine Omišalj.
Poziv i svi materijali za sjednicu Općinskog vijeća objavljuju se opcinaomisalj.esjednice.hr.

Posljednje objave iz kategorije
Općinsko vijeće.jpg

Općinsko vijeće

Općinski vijećnici.jpg

Općinski vijećnici

Sjednice Općinskog Vijeća.jpg

Sjednice Općinskog Vijeća

Javnost rada.jpg

Javnost rada