Radna tijela

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 1. Mandatni odbor,
 2. Odbor za izbor i imenovanja i razrješenja,
 3. Odbor za statutarno-pravna pitanja,
 4. Odbor za imenovanje ulica i trgova,
 5. Odbor za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo,
 6. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
 7. Odbor za komunalno gospodarstvo,
 8. Odbor za proračun, financije i imovinu,
 9. Odbor za kulturu, sport i društvene djelatnosti,
 10. Odbor za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu,
 11. Odbor za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana Statutom osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Savjetodavno tijelo Općinske načelnice: Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj, tijelo osnovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/22).

Posljednje objave iz kategorije
Općinsko vijeće.jpg

Općinsko vijeće

Općinski vijećnici.jpg

Općinski vijećnici

Sjednice Općinskog Vijeća.jpg

Sjednice Općinskog Vijeća

Javnost rada.jpg

Javnost rada