Javnost rada

Javnost rada Općinskog vijeća propisana je Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 10/21).

Poslovnikom je propisano da su sjednice Općinskog vijeća javne.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno ili telefonom, odnosno dostave prijavu za sudjelovanje faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

Posljednje objave iz kategorije
Općinsko vijeće.jpg

Općinsko vijeće

Općinski vijećnici.jpg

Općinski vijećnici

Sjednice Općinskog Vijeća.jpg

Sjednice Općinskog Vijeća

Javnost rada.jpg

Javnost rada