Obavijest o sufinanciranju voćnih sadnica i loznih cijepova

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL

OBAVIJEST STANOVNICIMA OPĆINE OMIŠALJ O SUFINANCIRANJU VOĆNIH SADNICA I LOZNIH CIJEPOVA U 2022. GODINI

Općina Omišalj sufinancirat će nabavu sadnog materijala u suradnji sa rasadnikom P&B HORTIKULTURA MALINSKA, vl. Blaženka Vrgoč, Miholjice 302, 51511 Malinska, OIB 29489218942. Rasadnik odobrava 16% popusta na maloprodajnu cijenu voćnih sadnica i loznih cijepova. Općina Omišalj sufinancira 50% preostalog iznosa, a razliku do pune cijene sadnica snose stanovnici općine.

Stanovnici se mogu predbilježiti za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova putem Obrasca predbilježbe koji se može preuzeti na mrežnim stranicama Općine kao Prilog 1. ovoj Obavijesti. S obzirom na trenutno stanje vezano za pandemiju bolesti COVID-19, moli se stanovnike da predbilježbu obave elektronskim putem, na način da potpisani i skenirani/slikani Obrazac predbilježbe pošalju putem elektronske pošte na adresu zaklina.ucakar@omisalj.hr.

Predbilježbe započinju u ponedjeljak 7.3.2022. godine i završavaju u petak 25.3.2022. godine. Podnositelji će biti obaviješteni o terminu nabave sadnica nakon pregleda dostavljenog Obrasca predbilježbe i utvrđene valjanosti istog.

U iznimnim slučajevima kada se stanovnici nisu u mogućnosti predbilježiti putem računala, mogu to doći obaviti osobno na adresu Općine, Prikešte 13, Omišalj, radnim danima od 14,30 do 15,30 sati.

Sadnice će se nakon predbilježbe moći kupiti u rasadniku "P&B HORTIKULTURA MALINSKA" u razdoblju od 12.3.2021. godine do 31.3.2021. godine.

Pravo kupnje imaju isključivo punoljetne osobe s prebivalištem na području općine Omišalj, izuzev osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika, upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koje nemaju pravo na ostvarenje sufinanciranja temeljem ovog Poziva.

Moguća je predbilježba za najviše 5 voćnih sadnica i 10 loznih cijepova po kućanstvu, a najviši iznos sufinanciranja po kućanstvu je 165,00 kuna. Pri kupnji u rasadniku potrebno je predočiti osobnu iskaznicu. Sufinanciranje se vrši do iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu.

Kontakt osoba: Žaklina Učakar (tel: 051/661-979, e-mail: zaklina.ucakar@omisalj.hr)

Ponuda sadnog materijala je u prilogu.

KLASA: 402-01/22-01/6
URBROJ: 2170-30-22-01-4
U Omišlju 7.3.2022. godine

                              **OPĆINA OMIŠALJ**  
                              

Prilog 1. Obrazac predbilježbe.doc
Ponuda sadnog materijala sa cijenama.pdf

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/Škola tenisa.jpg

Škola tenisa za djecu i mlade

https://admin.omisalj.hr/Škola glagoljice.jpg

Ljetna škola glagoljice

Obavijest za građane o provođenju mjera adultcidnog zaprašivanja protiv komaraca.jpg

Obavijest za građane o provođenju mjera adultcidnog zaprašivanja protiv komaraca

https://admin.omisalj.hr/Mirine.JPG

Općina Omišalj organizira Info day u sklopu projekta TRANSFER