Pripreme za maturu

Pripreme za maturu (2).jpg

Općina Omišalj i ove godine organizira pripreme za maturu za sve maturante s područja općine Omišalj iz hrvatskog jezika, matematike i engleskog jezika.

Pripreme će krenuti početkom travnja, a održavat će se subotom i to do kraja svibnja.

Prijave će se primati do 27. ožujka 2023. Prijave se vrše putem e-maila na adresu: jelena.bigovic@omisalj.hr. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, školu, broj telefona te u privitku dostaviti kopiju osobne iskaznice (obje strane).

Pripreme za maturu su besplatne.

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/Javni poziv

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za dobavu i ugradnju autobusnih nadstrešnica

https://admin.omisalj.hr/Javni poziv

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za izvođenje radova na dohrani i planiranju plaža u 2024. godini

https://admin.omisalj.hr/Javni poziv

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije luke, obalnog puta, kupališta i parka u naselju Njivice - faza B2

https://admin.omisalj.hr/vizual za obavijest s grbom Općine

Obavijest o uvjetima za korištenje rotacijske freze/gredičara za 2024. godinu