Obavijest o objavljenom Javnom pozivu na dostavu ponuda za pružanje usluga osiguranja imovine, djelatnika i javne odgovornosti Općine Omišalj u 2023. i 2024. godini

Javni poziv

grb RH.png
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL

sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/21), Općina Omišalj raspisuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za postupak jednostavne nabave

- Naziv predmeta nabave: Usluge osiguranja imovine, djelatnika i javne odgovornosti Općine Omišalj u 2023. i 2024. godini
- Evidencijski broj nabave: 1/23
- Procijenjena vrijednost nabave: 14.000,00 EUR (bez PDV-a).

Rok za dostavu ponuda za predmetni Javni poziv je 02.03.2023. godine do 14,00 sati.

Cjelokupni tekst Poziva te prateći prilozi potrebni za formiranje ponude dostupni su OVDJE.

U Omišlju, 21.02.2023. godine.

OPĆINA OMIŠALJ

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/Javni poziv

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za dobavu i ugradnju autobusnih nadstrešnica

https://admin.omisalj.hr/Javni poziv

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za izvođenje radova na dohrani i planiranju plaža u 2024. godini

https://admin.omisalj.hr/Javni poziv

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije luke, obalnog puta, kupališta i parka u naselju Njivice - faza B2

https://admin.omisalj.hr/vizual za obavijest s grbom Općine

Obavijest o uvjetima za korištenje rotacijske freze/gredičara za 2024. godinu