Obavijest o objavljenom Javnom pozivu na dostavu ponuda za usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju dijela ulice Večja u Omišlju

9.jpg

grb RH.png
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL

sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/21), Općina Omišalj raspisuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za postupak jednostavne nabave

- Naziv predmeta nabave: Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju dijela ulice Večja u Omišlju
- Evidencijski broj nabave: 19/23
- Procijenjena vrijednost nabave: 15.000,00 EUR (bez PDV-a).

Rok za dostavu ponuda za predmetni Javni poziv je 01.03.2023. godine do 13,30 sati.

Cjelokupni tekst Poziva te prateći prilozi potrebni za formiranje ponude dostupni su OVDJE.

U Omišlju, 20.02.2023. godine.

OPĆINA OMIŠALJ

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/12.jpg

Javni natječaj za osnivanje prava građenja - reciklažno dvorište

https://admin.omisalj.hr/miš u ruke - 2. rok.jpg

Radionice iz informatike za stanovnike dobi 50+

https://admin.omisalj.hr/15.jpg

Izgradnja širokopojasne mreže na otoku Krku - obavijest o radovima

https://admin.omisalj.hr/Pripreme za maturu (2).jpg

Pripreme za maturu