Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj