Naslovna » Odgoj i obrazovanje

Odgoj i obrazovanje

Predškolski odgoj

Cilj programa je ostvariti pedagoški standard sukladno zakonskoj obvezi, a ako je moguće, podići razinu predškolskog odgoja i iznad pedagoškog standarda te programom predškolskog odgoja obuhvatiti što veći broj korisnika.

Temeljem sporazuma otočnih općina i Grada Krka, na otoku Krku djeluje jedna predškolska ustanova (za svih sedam lokalnih samouprava). Naziv ustanove je Dječji vrtić Katarina Frankopan, a sjedište ustanove je u Krku. Osnivač ustanove je Grad Krk, a njome upravlja Upravno vijeće u koje svoje predstavnike delegiraju krčke jedinice lokalne samouprave.

Kao područne jedinice, u općini Omišalj djeluju dva dječja vrtića i to:
- Dječji vrtić u Omišlju (Bjanižov) s 44 korisnika u dvije odgojne skupine i
- Dječji vrtić u Njivicama (Kijac) s 39 korisnika, s jednoj skupinom jasličke dobi (15) i jednom starijom skupinom (24)

Oba su vrtića smještena u unajmljenim prostorima pa je izvjesno da će zbog neadekvatnog 'privremenog' smještaja, koji traje gotovo trideset godina, u najskorije vrijeme započeti izgradnja dječjeg vrtića u Omišlju, a zatim i u Njivicama. Ishođenje građevinske dozvole i početak građevinskih radova u Omišlju se očekuje već 2010. godine, dok je izgradnja dječjeg vrtića u Njivicama planirana razvojnom (prostorno-planskom) dokumentacijom.

DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN - KRK

Ravnateljica: Irena Žic – Orlić
Adresa: Smokvik 7, 51500 Krk
Matični broj: 3033384
Telefon - centrala: 385 (0)51 667 141
Telefon - računovodstvo: 385 (0)51 667 145
Telefon - tajnica: 385 (0)51 667 141
Fax: 385 (0)51 222 887
E-mail: dvfk-krk@ri.t-com.hr

DJEČJI VRTIĆ U OMIŠLJU

Adresa: Bjanižov 3 i Bjanižov 5, 51513 Omišalj
Telefon: 385 (0)51 841 227 i 385 (0) 51 841 766

DJEČJI VRTIĆ U NJIVICAMA

Adresa: Stražbica 5, 51512 Njivice
Telefon: 385 (0)51 846 124

Osnovnoškosko obrazovanje

Prva javna škola otvorena je 1840. godine. Bila je to škola za mušku djecu, a 1850. godine započela je nastava i za žensku djecu. Nastava se održavala na hrvatskom jeziku, u kući ljekarnika Slbaneža na Smitiru. Učitelji su u to doba bili uglavnom mjesni svećenici. Godine 1985. sagrađena je nova školska zgrada državne škole, a prvi učitelj je bio Nikola Jedrlinić Pavačić. Za vrijeme prve talijanske okupacije (1920. godine), uz hrvatski se u osnovnoj školi morao učiti i talijanski jezik, dok je za druge okupacije (1941. – 1943. godine) nastava bila isključivo na talijanskom jeziku. Nakon II. svjetskog rata, školske godine 1957./1958. otvorena je osmogodišnja škola s mješovitim odjeljenjima.
Godine 1961. zbog pomanjkanja djece viši su razredi preseljeni u Bogoviće pa u Omišlju djeluje osnovna škola samo s prva četiri razreda.

Osnovna škola u Njivicama je nekad bila smještena u današnjoj zgradi pošte.

Industrijalizacijom i doseljavanjem stanovnika ponovno se stvaraju uvjeti za osmogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje (šk.god. 1980/1981.), najprije u neadekvatnim uvjetima stare škole (danas zgrade Općine), a od 1987. u suvremenoj novosagrađenoj školi kojoj je deset godina kasnije, 1997. godine, pridodana i velika sportska dvorana.

Osnovna škola danas djeluje kao područno odjeljenje u sklopu jedinstvene osnovnoškolske ustanove za otok Krk, OŠ Fran Krsto Frankopan sa sjedištem u Krku.

Ciljevi i načela odgoja i obrazovanja propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N.N. broj 87/08.)

Osnovna škola u Omišlju djeluje kao područno razredno odjeljenje u sklopu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan – Krk. Osnovna škola Fran Krsto Frankopan obuhvaća sve četverogodišnje i osmogodišnje škole na otoku Krku sa zajedničkom upravom smještenom u krčkoj, ujedno i matičnoj školi.

U školskoj godini 2012./2013. osnovnu školu u Omišlju pohađa 146 djece.

Novom mrežom škola koja se tek treba ustrojiti, očekuje se da će osnovna škola u Omišlju postati samostalna obrazovna ustanova za što ima sve preduvjete.

OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN - KRK

Rravnatelj: Serđo Samblić
Adresa: Frankopanska 40, 51500 Krk
Telefon/ fax. : 385 (0)51 661 929
E-mail: os-krk@skole.t-com.hr

OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ
Voditelj: Žarko Žarković
Adresa: Baječ BB, 51513 Omišalj
Telefon: 385 (0)51 842 078

Srednjoškolsko obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje učenici iz Omišlja i Njivica stječu u Rijeci ili u Krku, u jedinoj otočnoj srednjoškolskoj ustanovi Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka. Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir nastavlja bogatu tradiciju srednjeg školstva na otoku Krku koje je započelo davne 1921. godine kada je otvorena Mala realna gimnazija.

Tijekom godina škola se transformirala prema potrebama i mogućnostima, a danas objedinjuje opću gimnaziju, hotelijersko-turističku školu, ekonomsku školu, trogodišnju ugostiteljsku školu i strojarska zanimanja. Danas školu pohađa 430 učenika u 18 razrednih odjela.

Općina Omišalj u sklopu svojih mogućnosti zajedno s ostalim otočnim jedinicama lokalne samouprave pruža potporu Srednjoj školi za učeničke programe, nužne zahvate pri uređenju ili nabavu opreme.

Učenici 3. i 4. razreda srednje škole mogu se natjecati za učeničku stipendiju Općine Omišalj, a jedini kriterij za dodjelu stipendija je školski uspjeh.

SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR - Krk

Adresa: Vinogradska 3, 51500 Krk
Telefon: 385 (0)51 221 400
Faks: 385 (0)51 867 320
E-mail: srednja-skola-krk@ri.t-com.hr

Visokoškolsko obrazovanje

Na otoku Krku ne postoji visokoškolska ustanova pa većina studenata studira u Rijeci ili Zagrebu, ali i na drugim sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Svi studenti se mogu natjecati za studentsku stipendiju Općine Omišalj, a jedini kriterij za dodjelu je uspjeh na studiju. Sa stipendijom od 700,00 kuna (tijekom 10 mjeseci) Općina Omišalj trenutačno stipendira 36 studenata.

Kalendar događanja
travanj, 2014
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30