Naslovna » Udruge

Udruge

Sloboda udruživanja i pravo na udruživanje i pristupanje udruženjima, temeljni su društveni principi država članica Vijeća Europe. Sloboda udruživanja omogućava pojedincima/pojedinkama da se udruže i zajednički izraze, promiču, ostvaruju i štite svoje zajedničke interese. Sve ovo istovremeno im omogućava aktivnije sudjelovanje u upravljanju svojom društvenom zajednicom. Udruženja građana možemo smatrati jednim od temelja demokracije.
Što se podrazumijeva pod udruženjem?
Pojedinci/ke se udružuju s ciljem ostvarivanja određenih namjera. To ne znači samo okupljanje s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa, nego i određenu razinu stabilnosti i neki oblik institucionalne strukture. Udruženja ostvaruju neprofitne djelatnosti (to su one kojima krajnji cilj nije profit, nego društvena korist. Ako se profit i stekne, on se koristiti za daljnji razvoj udruženja, a ne za materijalnu korist članova / članica).
U Hrvatskoj je sloboda udruživanja zajamčena Ustavom RH i Europskom konvencijom o ljudskim pravima (kojoj je RH pristupila u rujnu 1996., a ratificirala je u rujnu 1997.).

S ciljem ostvarivanja pluralizma građanskih interesa i sloboda udruživanja građana, Općina u okviru mogućnosti pruža potporu udrugama građana i građanskim inicijativama koje djeluju na području općine Omišalj.
(Udruge koje djeluju u sportu uvrštene su u poglavlje sport).

Udruge građana koje djeluju u općini Omišalj i kojima Općina Omišalj pruža potporu:


1. Županijska udruga za zaštitu životinja Felix – Krk
2. Klub mladih "Omišalj"
3. Udruga prijateljstva Omišalj – Taglio di Po
4. Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka
5. UDVDR – Ogranak Omišalj – Klub DINA
6. UVDR otok Krk i UVDR otok Krk - podružnica Omišalj
7. Udruga Ruke ručice - Omišalj
8. Udruga Obitelj za mlade
9. Mladež DVD-a - Njivice
10. Crckarije.com
11. Udruga za terapijsko jahanje "Moj prijatelj"

1. Županijska udruga za zaštitu životinja Felix – Krk


Programski ciljevi Udruge su briga o životinjama, a posebno o napuštenim, bolesnim i životinjama lutalicama. Pored toga, Udruga želi u okruženju djelovati odgojno i edukacijski, napose prema mladima.
Program rada Udruge za 2013. godinu sadrži:
-Udruga nastavlja s izradom edukativnog CD-a o odgovornoj brizi za kućne ljubimce
-trajno djelovanje na smanjenju broja mačaka i pasa lutalica (sterilizacija i kastracija)
-suradnja s Veterinarskom stanicom Rijeka (ambulanta Krk)
-sprečavanje zaraznih bolesti među lutalicama
-poticanje pozitivnog stava građanstva prema potrebama nezbrinutih životinja
-suradnja sa školama na otoku Krku i edukacija mladih
-suradnja sa srodnim udrugama i pojedincima iz inozemstva radi dobave donacija

Udruga broji 157 članova od čega je 3 članova mlađih od 18 godina
Predsjednica udruge je Anica Spicijarić iz Njivica

2. Klub mladih "Omišalj"


Program rada Udruge za 2013. godinu sadrži:
-programe kulturnih i obrazovnih sadržaja
-programe sportskih događanja (Summer Sport 2013)
-programe društvenih događanja
-programe ostalih događanja

Udruga ima 85 člana od čega su 8 mlađa od 18 godina
Predsjednik udruge je Dejan Toić iz Omišlja

3. Udruga prijateljstva Omišalj – Taglio di Po


Programski ciljevi Udruge su održavanje prijateljstva i razvoj suradnje stanovnika općine Omišalj i zbratimljenog talijanskog grada Taglio di Po.
Program rada Udruge za 2013. godinu sadrži:
-nastavak suradnje osnovnih škola (učenici i voditelji iz omišaljske osnovne škole posjetit će Taglio di Po i biti gosti njihove škole).
-povodom dvadesete obljetnice bratimljenja organizirati uzvratni posjet članova bratske udruge iz Taglio di Poa
-prigodom Dana Općine Omišalj organizirati tradicionalni dječji šahovski turnir
-postavljanje izložbe plakata koje su djeca izrađivala tijekom godina bratimljenja

Udruga ima 40 članova
Predsjednica udruge je Anamarija Žuvić iz Omišlja

4. Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka


U 2013. godini Udruga planira sljedeće programske aktivnosti:
-obilježavanje važnih obljetnica iz NOB-a i Domovinskog rata,
-obilježavalja Međunarudnog dana holokausta,
-obilježavanje obljetnice 26. smrznutih partizana u Mrkoplju,
-obilježavanje Međunarodnog dana žena - 8. ožujka,
-Učestvovanje u nastavi povijesti viših razreda gimnazije, srednje Škole "Hrvatski kralj Tomislav" i viših razreda osnovne škole "Katarina Frankopan na temu "Antifašizam nekad i danas",
Organizacija sportskih susreta antifašista PGŽ, ove godine u Krku
-Izdavanje knjige pok. Ivana Kosića "Neverini i bonace - krčki boduli i antifašizam"
-organiziranje proslave 17. travnja - Dana oslobođenja otoka Krka,
-obilježavanje Dana antifašističke borbe - 22. lipnja,
-obilježavanje pogibije 107 boraca 2. brigade 13. Primorsko-goranske divizije,
-polaganje vijenaca na grobove i spomen - obilježja poginulih u NOR-u i Domovinskom ratu te posjet važnim mjestima iz NOB-a.
Podružnica Omišalj ima 100 članova
Predsjednik Udruge je Stjepan Starčević

5. UDVDR – Ogranak Omišalj – Klub DINA


Djelatnost - Okupljanje hrvatskih branitelja sudionika Domovinskog rata na području Republike Hrvatske i u inozemstvu; zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova Udruge te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata; organiziranje humanitarne pomoći socijalno ugroženim članovima Udruge i članovima njihovih obitelji, te ostalim socijalno ugroženim pojedincima i skupinama u društvu; organiziraje posmrtne pripomoći za članove Udruge, odnosno hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji
Predsjednik Udruge je Boris Otulić

6. UVDR Otok Krk i UVDR Otok Krk - podružnica Omišalj


U 2013. godini Udruga veterana Domovinskog rata planira sljedeće programske aktivnosti:
- obavještavati članstvo o njihovim zakonskim pravima i kako ih ostvariti
- odati počast, njegovati sjećanja te čuvati ugled i slavu poginulih sudionika Domovinskog rata s otoka Krka
- njegovati ratne tradicije krčkih postrojbi
- poticati i organizirati postavljanja spomen - obilježja
- Obilježavati će važnije datume:
25.06. Dan Državnosti
05.08. Dan Domovinske Zahvalnosti
08.10. Dan Nezavisnosti
02.07. Dan Krčke bojne koji je ujedno i dan 111 Brigade H.V.
18.11. Dan odlaska prve postrojbe sa otoka Krka na Ličko ratište
- pružati humanitarnu pomoć socijalno ugroženim braniteljima i posmrtnu pripomoć obiteljima branitelja
Udruga ima 578 članova s otoka Krka
Predsjednik Udruge je Zdenko Petrak iz Krka
UVDR Otok Krk - podružnica Omišalj
Podružnica će provoditi sve programske ciljeve Udruge (iz prethodne pozicije 8.8.) operativno za područje općine Omišalj, a kako ima svoj žiro račun izbjegnuta je redistribucija sredstava. Uplata u „centralu” služit će za podmirenje troškova Udruge na razini otoka Krka.
Predsjednik podružnice za općinu Omišalj je Martin Šare iz Omišlja.

7. Udruga Ruke ručice


Program rada Udruge za 2013. godinu sadrži projekt KulArt koji obuhvaća:
- festival djecu (npr. rimski period, Frankopani i sl.)
- edukativne i kreativne sadržaje za djecu različite dobi
- razvoj svijesti o potrebi očuvanja kulture i kulturne baštine ovog podneblja
- tolerancija između djece
- oživljavanje zapuštenog lokaliteta Dubec (kula, vidikovac, šetnica ) i drugo.

Udruga ima 52 člana od čega su 36 mlađa od 18 godina
Predsjednica Udruge je Hana Gržetić.

8. Udruga Obitelj za mlade


Programski ciljevi Udruge su okupljanje mladih i obitelji, poticanje, razvijanje i unapređenje kreativnog stvaralaštva članova udruge.
Program rada Udruge za 2013. godinu sadrži:
- kulturno-umjetničke programe (dramska i plesna skupina te kazalište lutaka)
- kreativne radionice (ručni rad, šivanje, eko-radionica, izložbe)
- multimedijska i tehnička radionica (video sekcija, informatička, maketarska, isl.)
- zdravstveni i edukacijski tečajevi (predavanja o štetnosti droge i alkohola i drugih ovisnosti, edukacija o spolnim i ostalim bolestima, predavanja psihologa, pravilna prehrana, domaćinstvo)
- igraonice za djecu
- sport i rekreacija mladih
- suradnja s drugim udrugama
- organizacija manifestacija (maškare, Valentinovo, Uskrs, Majčin dan, Duhovski Utorek, Mala Gospoja, Sv. Nikola, Božićno – Novogodišnji program, Dani kruha, Noć vještica, Dječji party i rođendanske zabave) i ostalo
Predsjednik udruge je Tihomir Dragičević

9. Mladež DVD-a - Njivice


Planirane aktivnosti u 2013. godini:
-osposobljavanje mladih za dobrovoljne vatrogasce, vatrogasna preventiva, eko akcije, ustrojavanje natjecateljskih ekipa i nazočnost na natjecanjima do državne razine, boravak u kampu vatrogasne mladeži u Fažani, nabava odjeće i tehničke opreme za mladež te okupljanje mladih s ciljem "micanja s ulice" i uključivanje u društveno koristan rad te stvaraje svijasti za dobrobit zajednice. Pored toga, posebno će se voditi briga o odgojnom radu s mladima, razvijanju osjećaja za dobrobit zajednice, ljubavi za svoj kraj.

Udruga ima 89 članova od čega 25 mlađih od 18 godina.
Predsjednica udruge je Kristina Miletović iz Njivica

10. Crckarije.com


"Crckarije.com" autora Marka Sladića je građanska inicijativa usmjerena na informiranje stanovnika općine i o općini.

1. Udruga za terapijsko jahanje "Moj prijatelj"


Udruga je osnovana sa željom i ciljem unapređenja kvalitete života mladeži a posebno djece s posebnim potrebama kroz izvanredne učinke terapijskkog jahanja dijeleći znanje, iskustvo i inspiraciju, te unapređenje odnosa među ljudima.
Program za 2013. godinu sadrži:
-stvaranje sigurne i ugodne okoline za provođenje terapijskog jahanja(hrana, sigurna oprema za jahanje, izgradnja jahališta i sigurne ograde te rasvjeta)

Udruga ima 23 članova od čega 10 mlađih od 18 godina.
Predsjednica udruge je Iva Dorčić iz Njivica

Udruge u kulturi koje djeluju u općini Omišalj i uživaju njezinu potporu:

1. KUD Ive Jurjević – Omišalj
2. Folklorno društvo Njivice - redovna djelatnost
3. Otvoreno kazalište "Omišalj"
4. Karnevalska udruga Omišjanski Babani
5. Karnevalska udruga Babani – Omišalj
6. Udruga "Ženska klapa Mažurana"
7. Društvo za poljepšavanje Omišlja

1. KUD Ive Jurjević – Omišalj


KUD Ive Jurjević je udruga građana koja svojom djelatnošću ostvaruje sljedeće programske ciljeve:
- briga o kulturnoj baštini Omišlja,
- okupljanja zainteresiranih osoba radi razvijanja, njegovanja i unapređenja sposobnosti, znanja i vještina za kulturno stvaralaštvo.

Djeluje u sekcijama : mješoviti pjevački zbor, domaći kanturi, folklor (tri skupine) i sopci.

Program rada za 2013. godinu sadrži:
-nastupe zbora u zemlji i inozemstvu
-nastupe Malih kantura u Pinezićima
-nastupe folklora na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, te ostali nastupi po Hrvatskoj
-folklor-snimanje DVD-a
-zbor-snimanje CD-a
-susret zborova u Omišlju (lipanj)
-Koledva

Udruga broji 100 članova, od čega je 30 mlađih od 18 godina.

Udruga broji 100 člana, od čega je 30 mlađih od 18 godina.
Predsjednica Udruge je Annamaria Žuvić.

2. Folklorno društvo Njivice


U programu rada društva za 2013. godine navodi se:
- njegovanje folklornih običaja otoka Krka, prvenstveno Njivica i Omišlja,
- promicanje starinskih običaja i kulture,briga o kulturnoj baštini Njivica,
- organizacija, priprema (učenje) i izvedba tradicijskih plesova otoka Krka, prvenstveno Njivica i Omišlja,
- poticanje rada s djecom/mladima u tancu i obuka novog para sopaca,
-šivanje novih nošnji i nadopuna starih
- sudjelovanje u turističkoj ponudi mjesta i šire zajednice,
- sudjelovanje na smotrama i programima kulturne razmjene,
- organiziranje programa drugih udruga, kazališnih grupa, likovnih umjetnika, vokalnih grupa i izvođača,
- organizacija smotri kulturnog stvaralaštva, gostovanja grupa i ansambala,
- nastup na Festivalu folklora otoka Krka u Puntu, nastupi tijekom turističke sezone 2013., sudjelovanje u svečanostima župnog blagdana Male Gospoje.

Udruga broji 34 člana, od čega je 5 mlađih od 18 godina.
Predsjednica Udruge je Meri Rukavina.

3. Otvoreno kazalište "Omišalj"


Program Udruge sastoji se od projekta "Smih naš bodulski" te repriziranja dosadašnjih predstava: "Omišaljski milenij", "Vježbanje suživota", "Moja Bosna je nešto treće", te organizacije večeri krčkih pjesnika.

Udruga broji 25 članova, od čega ih je 9 mlađih od 18 godina.
Predsjednik udruge je Bosnimir Ličanin.

4. Karneval. udruga Omišjanski Babani


Sudjeluje na Riječkom međunarodnom karnevalu, dječjem karnevalu i karnevalskim događanjima u Omišlju (mesopusni utorek)
Udruga planira sudjelovanje u organizaciji Stomorine i ljetnih priredbi.

Udruga broji 76 članova, od čega ih je 10 mlađih od 18 godina.
Predsjednica udruge je Melita Zec.

5. Karnevalska udruga Babani - Omišalj


Sudjeluje na Riječkom međunarodnom karnevalu i drugim događanjima vezanim uz karneval, sudjeluje u svim karnevalskim događanjima u Omišlju (karnevalski turnir). Udruga planira sudjelovanje na ljetnim karnevalskim igrama i u organizaciji Stomorine i ljetnih priredbi.

Udruga broji 76 članova,od čega je 27 mlađih od 18 godina.
Predsjednik udruge je Arsen Kraljić.

6. Udruga "Ženska klapa Maurana"


Glavni cilj skupine je njegovanje i promicanje klapskog pjevanja.
Program rada Udruge za 2013. godinu sadrži:
- nabavku nove garderobe za nove članice
- sudjelovanje na festivalu u Buzetu
- sudjelovanje na festivalu klapa u Senju
- sudjelovanje na smotrama klapa po Hrvatskoj
- sudjelovanje na humanitarnim koncertima "Sjećanje na Mladena" i "Sjećanje na maestra Frletu"
- Organizacija humanitarnog koncerta "Sjećanje na Petru"
-organizacija prvog samostalnog koncerta Klape
- snimanje nosača zvuka

Udruga broji 9 članova,od čega je 1 mlađi od 18 godina.
Predsjednik udruge je Sandra Justinić.

7. Društvo za poljepšavanje Omišlja


Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge jesu: promicanje prava na zdrav okoliš uz stalno zalaganje za njegovu zaštitu, poticanje građanskih inicijativa za jačanje civilnog društva te ostalo.
Program rada Udruge za 2013. godinu sadrži:
- prigodno obilježavanje uskršnjih blagdana
- provedba natječaja za originalni suvenir
- djelovanje amaterske kazališne družine "P.D.V" (Peni dobre voje)
- djelovanje keramičke radionice
- modna revija s elementima narodne nošnje
- izložba sakralnih predmeta (bandira i sakralnog posuđa)
- glazbeno scenski prikaz dvizanja bandiri
- zaštita spomeničke, prirodne i tradicijske baštine općine Omišalj, te njegova valorizacija i prezentacija
- prikupljanje i čuvanje etnološke građe
- postavljanje jednoobraznih novih pločica sa kućnom brojevima i nazivima ulica u staroj jezgri Omišlja te postava glagolskih natpisa
- projekcije tematskih i edukativnih dokumentarnih filmova
- radionica - jaslice na otvorenom
- prigodna humanitarna božićna izložba

Udruga broji 79 članova, od čega je 3 mlađih od 18 godina.
Predsjednica Udruge je Ines Boban Štiglić

Kalendar događanja
travanj, 2014
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30