Kuća Landauf

Sa izvođačem MARVEL COORP d.o.o. iz Omišlja ugovoreni su radovi na uređenju stražnjeg dvorišta i stražnje fasade kuće Landauf.

Vrijednost radova je 79.500,00 kuna. uvećano za PDV.

Radovi će biti dovršeni do kraja tekuće godine.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije