Parkiralište Stran u Omišlju

Radove na uređenju parkirališta Stran u Omišlju izvodila je tvrtka Pograd d.o.o. iz Čabra. 

Na novouređenom parkiralištu može se parkirati 25-30 automobila. 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj:
- ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati
- utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.
design&development: 2013 novevibracije